Molly, maxi och Lenox på Nyköpings brukshundsklubb